MỞ BÁN RƯƠNG XẠ THẦN - CƠ HỘI SỞ HỮU COMBO TRANG PHỤC BẬC SS CHỈ 8 QUÂN HUY

Viết bởi Phuong

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Xạ Thần

NỘI DUNG

Rương Xạ Thần chứa một trong các vật phẩm sau:

Chọn 1 trong các trang phục: Tel'Annas Vũ khúc yêu hồ / Elsu Guitar Tình ái / Laville Xạ thần tinh vệ

Huy hiệu Trăng Rằm x5

Huy hiệu Trăng Rằm x2

Huy hiệu Trăng Rằm x1

THỜI GIAN

Từ ngày 22 - 25/09/2022

Tin tức khác