MỞ BÁN TRANG PHỤC NATALYA NỮ QUÁI CÔNG NGHỆ

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn ưu đãi: Mở bán trang phục Natalya Nữ Quái Công Nghệ

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Từ ngày 23 - 31/7 trang phục Natalya Nữ Quái Công Nghệ sẽ có giá 299 quân huy thay vì 499 quân huy

Tin tức khác