MỞ BÁN TRANG PHỤC Quillen, Yena và Taara

Viết bởi Phuong

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán trang phục

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Từ ngày 13/08/2022:

Trang phục Quillen Huyết thủ nguyệt tộc sẽ được mở bán với giá 199 quân huy.

Trang phục Yena Chiến binh nguyệt tộc sẽ được mở bán với giá 199 quân huy.

Trang phục Taara Tư lệnh hải âu sẽ được mở bán với giá 99 quân huy.

Tag hữu hạn sẽ được giữ nguyên cho người chơi sở hữu trang phục trước ngày 13/08/2022.

Tin tức khác