MUA SKIN TẶNG SKIN - CHÀO HÈ 2024

Viết bởi Andrea

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin đặc biệt gửi tới các Kiện Tướng sự trở lại của sự kiện: Mua Skin Tặng Skin


NỘI DUNG

Thời gian sự kiện: từ ngày 23/05 - 31/05/2024

Khi mua một skin bất kỳ, bạn sẽ nhận thêm miễn phí 1 skin trong danh sách hơn 300 skin. Khi số skin được tặng còn lại giảm về 0, danh sách sẽ được làm mới.

Giới hạn mua như sau:

 • Trang phục bậc SS: 5
 • Trang phục bậc S+/S: 10
 • Trang phục bậc A: 10

Tích luỹ tiêu Quân huy tại sự kiện để nhận quà đặc biệt nhân dịp Chào hè 2024:

 • 500QH: Vé quay Thời không
 • 1000QH: 2 Giấy Tuyệt sắc
 • 2000QH: Trang phục S+ hữu hạn chọn 1 (SL: 1000) hoặc 10 Giấy S (khi hết giới hạn)
 • 3000QH: Trang phục SS hữu hạn chọn 1 (SL: 500) hoặc 5 Giấy Tuyệt sắc (khi hết giới hạn)

Danh sách vật phẩm trong Rương trang phục S+ hữu hạn:
Veres Thuỷ thần kiều diễm
Quillen Hoàng kim soái vương
Alice Bé du xuân
Tel'Annas Công chúa mộng mơ
Krixi Hồ thiên nga
Yorn Soái ca học đường
Capheny Toán Hóa Sinh
Baldum Liệt hỏa dung nham
Volkath Ma kỵ tử sĩ
Omen Chiến binh trăng khuyết
hoặc 40 Giấy vẽ bùa S

Danh sách vật phẩm trong Rương trang phục SS hữu hạn:
Lữ Bố Tư lệnh Robot
Liliana Tiểu thơ anh đào
Violet Vợ người ta
Zephys Siêu việt
Elsu Sứ giả tận thế
Ryoma Samurai huyền thoại
Arum Vũ Khúc Long Hổ
Natalya Nghiệp hỏa yêu hậu
Triệu Vân Kỵ sĩ tận thế
Murad Chí tôn thần kiếm
hoặc 20 Giấy vẽ bùa Tuyệt sắc

Mục "Lịch sử" sẽ lưu lại lịch sử mua và quà bạn nhận được.

LƯU Ý

 • Vật phẩm nhận từ sự kiện sẽ được gửi trực tiếp về hòm thư.

 • Quân Huy hiển thị trong sự kiện sẽ không tính số lượng QH giới hạn.

 • Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. Vui lòng kiểm tra kỹ hòm thư trước khi nhận đồ từ "Túi đồ".

 • Báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH.

Tin tức khác