SỰ KIỆN TẾT 2019 I: NẠP THẺ NĂM MỚI - NHẬN XENIEL MIỄN PHÍ

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Năm mới sắp sửa tới, và Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Nạp thẻ năm mới - Nhận Xeniel miễn phí.

THỜI GIAN

Từ ngày 24/01 (sau bản cập nhật Tết) đến ngày 02/02/2019

NỘI DUNG

Khi các Kiện Tướng tích luỹ quân huy nạp tới các mốc nhất định sẽ nhận được quà.

Quân huy nạp

Phần thưởng

16

Tướng Xeniel vĩnh viễn

250

Vé quay x2

600

Giấy cuộn bậc S x15

1000

Thẻ đổi tên x1

2000

Giấy cuộn bậc S x50

Tin tức khác