SỰ KIỆN: NẠP QUÂN HUY - NHẬN ARDUIN VÀ GIẤY CUỘN VẼ BÙA

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Nhân dịp phiên bản Mùa đông kỳ thú đã cập bến, Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Nạp quân huy - nhận Arduin và Giấy cuộn vẽ bùa.

Lưu ý: Thời điểm nạp quân huy chỉ tính sau khi phiên bản mới được cập nhật

NỘI DUNG

Giới hạn quân huy Phần thưởng
16 Quân Huy Tướng Arduin vĩnh viễn
60 Quân Huy 5 Giấy cuộn bậc A
180 Quân Huy 10 Giấy cuộn bậc A
480 Quân Huy 5 Giấy cuộn bậc S
600 Quân Huy

10 Giấy cuộn bậc S

1000 Quân Huy 20 Giấy cuộn bậc S
2000 Quân Huy 40 Giấy cuộn bậc S

THỜI GIAN

Từ ngày 06/12 (sau khi cập nhật xong) đến ngày 10/12/2018

LƯU Ý

Giấy cuộn được dùng trong tính năng Vẽ Bùa

Tin tức khác