SỰ KIỆN NẠP QUÂN HUY NHẬN Ô TUYỆT SẮC

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Nạp quân huy nhận ô tuyệt sắc

NỘI DUNG

Khi tích luỹ quân huy nạp tới các mốc nhất định, các Kiện Tướng sẽ nhận được những vật phẩm sau:

Mốc nạp Vật phẩm
150 1 Ô tuyệt sắc
500 2 Ô tuyệt sắc
1.000 3 Ô tuyệt sắc
1.600 4 Ô tuyệt sắc
2.500 5 Ô tuyệt sắc

THỜI GIAN

Từ ngày 15 - 18/08/2019

Tin tức khác