NẠP QUÂN HUY NHẬN ƯU ĐÃI KIL'GROTH CẢNH VỆ BIỂN

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Nếu các Kiện Tướng còn chưa sở hữu trang phục Kil'groth Cảnh vệ biển, thì có thể nhận miễn phí trang phục này chỉ bằng cách nạp quân huy

NỘI DUNG

Khi tích luỹ quân huy nạp đến các mốc nhất định, các Kiện Tướng sẽ nhận được những vật phẩm sau:

Mốc nạp Vật phẩm
32 Trang phục Kil'groth Cảnh vệ biển
100 30 Giấy vẽ bùa A
200 3 Vé quay
500 Thẻ đổi tên
1.000 30 Giấy vẽ bùa S
2.000 30 Giấy vẽ bùa S

THỜI GIAN

Từ ngày 16 đến ngày 22/05/2019

Tin tức khác