ĐĂNG NHẬP NHẬN MIỄN PHÍ FLORENTINO KIẾM SỸ OLYMPIC

Viết bởi Híu

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Đăng nhập nhận miễn phí Trang Phục Florentino Kiếm Sỹ Olympic

NỘI DUNG

Cụ thể, trong thời gian diễn ra Sự Kiện, các kiện tướng chỉ cần ĐĂNG NHẬP đủ 10 ngày, là sẽ nhận MIỄN PHÍ trang phục Hữu Hạn Florentino Kiếm Sỹ Olympic.

Đăng nhập ngay thôi!!

THỜI GIAN

Từ 00h 23/02 - 08/03

Tin tức khác