SỰ KIỆN NHẬN THẺ MVP - ĐẤU HẠNG KHÔNG LO RỚT SAO

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Bên cạnh sự kiện phát quà Giáng Sinh, Hội Đồng còn có một sự kiện nữa dành tặng cho tất cả "bé ngoan" Liên Quân Mobile. Đó chính là sự kiện Nhận Thẻ MVP

NỘI DUNG

Bước 1: Các Kiện Tướng vào mục Sự kiện => Nhận Phiếu đổi thẻ MVP.

Bước 2: Các Kiện Tướng tiếp tục vào mục Sự kiện, sử dụng Phiếu đổi thẻ MVP để nhận được

Thẻ MVP Thắng: Nếu các Kiện Tướng đạt MVP thắng 1 trận đấu hạng trong 24 giờ kể từ thời điểm sở hữu thì sẽ được cộng thêm 1 sao (sử dụng sau trận đấu)

Thẻ MVP Thua: Nếu các Kiện Tướng đạt MVP thua 1 trận đấu hạng trong 24 giờ kể từ thời điểm sở hữu thì sẽ được bảo toàn sao (sử dụng sau trận đấu)

THỜI GIAN

Nhận Phiếu đổi thẻ MVP trong ngày 16/12/2018

Thẻ MVP có hiệu lực trong 24 giờ kể từ khi sở hữu.

LƯU Ý

Thẻ MVP chỉ tồn tại trong 24 giờ. Dùng trước khi nó hết hạn!

Nếu các Kiện Tướng đã chọn MVP Thắng, thì chỉ khi nào các Kiện Tướng đạt được MVP Thắng, các Kiện Tướng mới có thể nhận phần thưởng sao. Tương tự với MVP thua.

Thẻ MVP chỉ dùng được một lần.

Tin tức khác