CHUỖI NHIỆM VỤ CUỐI TUẦN TỪ 05 ĐẾN 08/04/2019

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin thông báo những sự kiện ingame các Kiện Tướng sẽ nhận được trong tuần

SỰ KIỆN GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

NỘI DUNG

Các Kiện Tướng hoàn thành các nhiệm vụ để nhận huy hiệu Hùng vương

Đăng nhập: 1 Huy hiệu / ngày

Thắng 1 trận: 2 Huy hiệu / ngày

Chơi cùng 2 bạn: 2 Huy hiệu / ngày

Khi sở hữu Huy hiệu, các Kiện Tướng có thể quy đổi ra các vật phẩm sau:

1 Huy hiệu = 2 Mảnh tướng / trang phục cho trước

THỜI GIAN

Từ ngày 08 đến ngày 15/04/2019

CHUỖI SỰ KIỆN CUỐI TUẦN

ĐĂNG NHẬP CUỐI TUẦN

Ngày 1: 5 rương mảnh tướng

Ngày 2: 5 rương mảnh trang phục

Ngày 3: 1 vé quay kho báu

Ngày 4: 20 rương mảnh trang phục

CHIẾN THẮNG VINH QUANG CUỐI TUẦN

Các Kiện Tướng chỉ cần chơi đủ số trận quy định để nhận được Rương may mắn, cụ thể

Chơi 1 trận 5v5 thường/hạng: 1 rương may mắn

Chơi 3 trận 5v5 thường/hạng: 1 rương may mắn

ĐĂNG NHẬP GIỜ VÀNG

Trong ba ngày cuối tuần, khi các Kiện Tướng đăng nhập vào khung giờ vàng sẽ nhận được Rương may mắn, cụ thể:

20:00 ~ 23:00: 1 rương may mắn/ngày

Khi sở hữu Rương may mắn, các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Tướng miễn phí ngẫu nhiên

Thẻ đổi tên

Rương mảnh tướng

Vé quay kho báu

Thẻ thử trang phục 3 ngày

Ngọc cấp 2 ngẫu nhiên

Thẻ x2 kinh nghiệm 1 trận

Thẻ thử tướng 3 ngày

Thẻ thử trang phục 1 ngày

Loa to

Thẻ thử tướng 1 ngày

Ruby

THỜI GIAN

Từ ngày 05 đến 08/04/2019

Tin tức khác