NHỮNG SỰ KIỆN INGAME TỪ 03/12 ĐẾN 09/12/2018

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin thông báo những sự kiện ingame các Kiện Tướng sẽ nhận được trong tuần

CHUỖI SỰ KIỆN CUỐI TUẦN

ĐĂNG NHẬP CUỐI TUẦN

Ngày 1: 1 rương mảnh tướng

Ngày 2: 1 rương mảnh trang phục

Ngày 3: 1 vé quay kho báu

CHIẾN THẮNG VINH QUANG CUỐI TUẦN

Các Kiện Tướng chỉ cần chơi đủ số trận quy định để nhận được Rương may mắn, cụ thể

Chơi 1 trận 5v5 thường/hạng: 1 rương may mắn

Chơi 3 trận 5v5 thường/hạng: 1 rương may mắn

ĐĂNG NHẬP GIỜ VÀNG

Trong ba ngày cuối tuần, khi các Kiện Tướng đăng nhập vào khung giờ vàng sẽ nhận được Rương may mắn, cụ thể:

20:00 ~ 23:00: 1 rương may mắn/ngày

Khi sở hữu Rương may mắn, các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Tướng miễn phí ngẫu nhiên

Thẻ đổi tên

Rương mảnh tướng

Vé quay kho báu

Thẻ thử trang phục 3 ngày

Ngọc cấp 2 ngẫu nhiên

Thẻ x2 kinh nghiệm 1 trận

Thẻ thử tướng 3 ngày

Thẻ thử trang phục 1 ngày

Loa to

Thẻ thử tướng 1 ngày

Ruby

THỜI GIAN

Từ ngày 03/12 đến 09/12/2018

Săn thẻ quà tặng và đổi quà trước thềm Mùa đông kỳ thú

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Kiện Tướng có thể thu thập thẻ quà tặng bằng những cách sau:

Đăng nhập mỗi ngày: Mỗi ngày các Kiện Tướng đăng nhập để nhận 2 thẻ quà tặng

Chơi cùng bạn bè: Các Kiện Tướng chơi 1 trận với ba người bạn để nhận 3 thẻ quà tặng

Đấu 5v5 thường/hạng: Sau mỗi trận đấu, các Kiện Tướng sẽ có cơ hội nhận được thẻ quà tặng. Tối đa 5 thẻ / ngày

Khi sở hữu thẻ quà tặng, các Kiện Tướng sẽ đổi được những vật phẩm sau:

Thẻ quà tặng

Phần thưởng

40

Combo vé quay + 5 rương mảnh tướng/trang phục + 60 Ruby

10

Combo thẻ thử tướng và trang phục 3 ngày (tối đa đổi 2)

5

Loa to

1

5 Ruby

THỜI GIAN

Từ ngày 28/11 đến ngày 05/12/2018

Sự kiện đổi ngọc II nhận Rương mảnh ngọc

Thời gian: Từ 06/12 đến 12/12

Trong thời gian diễn ra sự kiện các Kiện tướng vào mục sự kiện, tìm kiếm sự kiện Đổi ngọc II nhận Rương mảnh ngọc

Tại đây các kiện tướng có thể đổi 3 loại ngọc đỏ, xanh, tím thành các Rương mảnh ngọc. Mỗi loại ngọc có thể đổi tối đa được 99 rương

Mảnh ngọc được sử dụng để đổi ngọc III vĩnh viễn ngẫu nhiên

Sự kiện làm nhiệm vụ nhận mảnh ngọc đổi ngọc III

Thời gian: Từ 06/12 đến 12/12

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tham gia làm các nhiệm vụ mỗi ngày nhận mảnh ngọc để có thể đổi được ngọc III

Nhiệm vụ mỗi ngày Vật phẩm rơi
Đăng nhập giờ vàng khung giờ 20:00 - 23:00 2 mảnh / ngày
Chơi cùng 3 bạn bè 4 mảnh / ngày
Dành được chiến thắng trong đấu thường 5v5 / đấu hạng 3 mảnh/ ngày

Sử dụng 60 mảnh ngọc để đổi Rương ngọc III vĩnh viễn ngẫu nhiên. Chỉ có thể đổi được 1 rương giới hạn cho mỗi loại: 1 Rương ngọc đỏ, 1 rương ngọc tím và 1 rương ngọc xanh.

Đăng nhập nhận điệu

Tin tức khác