Ra mắt sự kiện Tân thủ Giáp Thìn

Viết bởi Valeri

Hội đồng Liên Quân sẽ ra mắt sự kiện dành riêng cho Tân thủ trong dịp năm mới.

Thời gian sự kiện

- 08/02 - 29/02

Thể lệ

- Người chơi tạo nhân vật từ 08/02 đến 29/02 sẽ có thể đăng nhập mỗi ngày để nhận rương Tân thủ Giáp Thìn.

- Mỗi người chơi có thể nhận tối đa 03 Rương

- Hoạt động chỉ kéo dài trong 08 ngày kể từ lúc tạo nhân vật

Rương Tân thủ Giáp Thìn

Nhận ngẫu nhiên trang phục hoặc thẻ thử. Tỷ lệ trang phục vĩnh viễn 45%, tỷ lệ thẻ thử 55%

- Valhein Cá mập Nghiêm túc
- Ngộ Không Ngộ khá trẩu
- Qi Quán Quân
- Hayate Quỷ diện
- Nakroth BBoy Công nghệ
- Thẻ thử 1N: Lauriel Thứ nguyên vệ thần
- Thẻ thử 1N: Butterfly Phượng Cửu Thiên
- Thẻ thử 3N: Liliana WaVe
- Thẻ thử 3N: Veres Kimono
- Thẻ thử 3N: Allain Tuyết Sơn Song Kiếm

Tin tức khác