RA MẮT TULEN THẦN SỨ ST.L - 79 - BẮN HẠ MỤC TIÊU HIỆU TRIỆU THẦN SỨ

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Ra mắt Tulen Thần sứ ST.L - 79

THỜI GIAN

Tới hết ngày 03/11/2020

NỘI DUNG

Chọn phần thưởng từ danh sách vật phẩm cho mỗi mục tiêu. Phần thưởng đã chọn không thể thay đổi.

Lưu ý: Mục tiêu 1 và 2 có thể chọn Chiến giáp Xanh và Chiến giáp Tím của Tulen Thần sứ!

Dùng QH để bắn / nổ bom gây sát thương cho các mục tiêu. Khi HP của mục tiêu về 0, bạn sẽ nhận được phần thưởng đó!

Bắn 1 viên đạn thường sẽ gây sát thương ngẫu nhiên cho 1 trong 3 mục tiêu. Nổ 1 bom sẽ gây sát thương cho cả 3 mục tiêu. Nổ 5 bom 1 lúc sẽ gây sát thương 5 lần cho cả 3 mục tiêu. Mỗi lần bắn luôn ẩn chứa cơ hội headshot mục tiêu, lúc đó bạn sẽ ngay lập tức tiêu diệt và nhận phần thưởng đó!

Mỗi lần gây sát thương đều sẽ nhận được các vật phẩm ngẫu nhiên như: Huy hiệu 4 năm, Mảnh tướng x 5, Mảnh trang phục x 5, Giấy vẽ bùa S x 1, Giấy vẽ bùa Tuyệt sắc x 1, Đá tiến hóa Nakroth x 1.

Vật phẩm đã trúng sẽ được gửi vào hòm thư trong vòng 24h. Hãy kiểm tra hòm thư và nhận vật phẩm. Lưu ý: hòm thư đã đầy sẽ không nhận được thêm vật phẩm, hãy clear hòm thư trước khi chơi!

Tin tức khác