ĐẶT TRƯỚC SỔ SỨ MỆNH 50 - MẢNH GHÉP TÌNH YÊU

Viết bởi Big Bol

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn ưu đãi: Đặt trước Sổ Sứ Mệnh 50 - Mảnh Ghép Tình Yêu

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Từ ngày 27/01 - 31/01/2023, các Kiện Tướng có thể đặt trước Sổ Sứ Mệnh 50 để nhận hàng loạt các quà tặng hấp dẫn!

Đặt trước gói thường Sổ Sứ Mệnh 50 với 149 Quân huy nhận ngay:

Trang phục Arduin Đường vào tim em

Avatar Arum Bạn muốn hẹn hò?

Emote Veera Thân thiện

Giấy Tuyệt Sắc x1

1 cấp Sổ Sứ Mệnh

Đặt trước gói vượt cấp Sổ Sứ Mệnh 50 với 349 Quân huy nhận ngay quà sổ thường và:

Trang phục Veera Đánh cắp trái tim

Thẻ thử trang phục Arum Bạn muốn hẹn hò (30 ngày)

Khung viền Sổ Sứ Mệnh 50

Rương giấy Tuyệt Sắc x1

Rương cấp Sổ Sứ Mệnh x1

Tin tức khác