HIỆU ỨNG THÔNG BÁO TRIỆU VÂN THẦN TÀI

Viết bởi Big Bol

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn thông tin về: Hiệu ứng thông báo Triệu Vân Thần Tài

NỘI DUNG

Hiệu ứng Thông báo Triệu Vân được áp dụng cho trang phục Triệu Vân Thần Tài đã được mở bán từ ngày 16.01 trong Shop, các Kiện tướng có thể mua ngay với giá 129 Quân Huy và sử dụng sau khi đã thu thập được trang phục Triệu Vân Thần Tài từ sự kiện điểm danh nhận Free Triệu Vân Thần Tài vào ngày 22.01.

LƯU Ý

Hiệu ứng Thông báo Triệu Vân chỉ áp dụng được với trang phục Triệu Vân Thần Tài, không được áp dụng với các trang phục khác của tướng Triệu Vân. Tương tự, với các Hiệu ứng khác chỉ được áp dụng với trang phục tương ứng.

Tin tức khác