12 CON GIÁP

Viết bởi m3gusta

Xin chào các kiện tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: 12 Con giáp

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Sự kiện diễn ra từ: 14/09 - 30/09

1. Người chơi chọn “Phần thưởng lớn” trước khi tham gia và có thể thay đổi.

2. Cứ mỗi 5 phút sẽ diễn ra 1 lần quay. Người chơi có 4 phút để lựa chọn ô mong muốn và 1 phút hiện kết quả.
3. Có tổng cộng 36 ô trong 1 lần chọn. Người chơi lựa chọn các số lượng ô mở với giá tương ứng:

  • 1-5: 12QH/ ô
  • 7-12: 14QH/ ô
  • 13-18: 16QH /ô
  • 19-24: 18QH/ ô
  • 25-30: 20QH / ô
  • 31-36: 22QH / ô

4. Kết thúc mỗi lượt người chơi sẽ nhận được phần thưởng tương ứng vào trong túi đồ.

5. Người chơi có thể kiêm tra lịch sử của 50 lượt quay gần nhất tại “lịch sử”

6. Người chơi có thể tham gia nhận tối đa 3 “Phần thưởng lớn”


LƯU Ý

Tất cả vật phẩm sẽ được gửi về hòm thư. Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm.

Báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH

Tin tức khác