RICHTER THỐNG SOÁI KHÁNG CHIẾN XUẤT HIỆN TRONG VÒNG QUAY 12 Ô

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng Quillen đã tìm được vị trí của vị đội trưởng năm xưa. Ông đang trốn trong vòng quay 12 ô, tìm cơ hội để lật đổ đế quốc thiên hà.

NỘI DUNG

Sẽ có 12 ô vật phẩm trong vòng quay, mỗi lần các Kiện Tướng quay trúng một ô thì ô đó sẽ mờ đi và không thể bị quay trúng vào thêm một lần nào nữa.

=> Các Kiện Tướng chỉ có thể quay tối đa 12 lần

Các vật phẩm trong vòng quay

Trang phục Richter Thống soái kháng chiến

Tướng Richter (hoặc 40 Giấy vẽ bùa S nếu đã sở hữu)

Chọn 1 trong 3 vật phẩm: Trang phục Butterfly Quận chúa đế chế / Trang phục Amily Đặc công nhện đỏ / 30 Giấy vẽ bùa S

Combo phụ kiện: 3 tóc + 1 kiếm

10 mảnh tướng

10 mảnh trang phục

20 Giấy vẽ bùa A

1 Vé quay kho báu

10 GIấy vẽ bùa S

5 Đá tiến hoá

1 Thẻ đổi tên

5 Vé quay kho báu

Bên cạnh các vật phẩm trong vòng quay, các Kiện Tướng cũng có thể thu thập thêm một phụ kiện nữa của Richter Thống soái đế chế, đó là tóc đỏ mận bán riêng.

Tóc đỏ mận có giá 49 quân huy

Giá mỗi vòng quay

Giá mỗi vòng quay sẽ tăng dần theo từng lượt quay, cụ thể như sau

STT Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Lần 7 Lần 8 Lần 9 Lần 10 Lần 11 Lần 12
Giá 8 10 15 25 35 55 80 110 140 170 200 230


THỜI GIAN

Từ ngày 14/05 đến ngày 20/05/2019

LƯU Ý

Các Kiện Tướng chỉ có thể quay tối đa 12 lần

Không giới hạn số lần quay trong 1 ngày

Trang phục Richter Thống soái kháng chiến sẽ trở thành trang phục giới hạn sau khi sự kiện kết thúc, cho tới khi có thông báo kế tiếp

Tin tức khác