MỞ BÁN RƯƠNG BÁ ĐẠO - NHẬN COMBO TƯỚNG THẮNG NHIỀU NHẤT CHỈ TỪ 3 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương bá đạo

NỘI DUNG

Khi mở Rương bá đạo, các bạn sẽ nhận một trong các vật phẩm sau:

Combo tướng: Max, Wisp, Slimz, Fennik, Thorne, Allain, Payna, Sinestrea, Wonder Woman, Ryoma, Capheny, Astrid

Chọn 6 tướng: Max, Wisp, Slimz, Fennik, Thorne, Allain, Payna, Sinestrea, Wonder Woman, Ryoma, Capheny, Astrid

Chọn 3 tướng: Max, Wisp, Slimz, Fennik, Thorne, Allain, Payna, Sinestrea, Wonder Woman, Ryoma, Capheny, Astrid

Tướng Max

Tướng Wisp

Tướng Slimz

Tướng Fennik

Tướng Thorne

Tướng Allain

Tướng Payna

Tướng Sinestrea

Tướng Wonder Woman

Tướng Ryoma

Tướng Capheny

Tướng Astrid

Mảnh tướng x3

THỜI GIAN

Từ 23h00 11 - 23h00 15/10/2020

Tin tức khác