MỞ BÁN RƯƠNG ĐI RỪNG - NHẬN TƯỚNG VÀ TRANG PHỤC CHỈ TỪ 15 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán rương Đi rừng. Khi các Kiện Tướng mở chiếc rương này, sẽ có cơ hội nhận rất nhiều tướng và trang phục cực kì hấp dẫn, chỉ với giá 15 quân huy

NỘI DUNG

Khi mở Rương Đi rừng, các Kiện Tướng sẽ nhận một trong các vật phẩm sau:

Chọn 1 trong 3: Tướng Slimz / Tướng Batman / Tướng Nakroth

Chọn 1 trong 3: trang phục Slimz Thỏ thợ mỏ / Batman Đôi cánh đại dương / Nakroth Chiến binh hoả ngục

Chọn 1 trong 3 thẻ thử trang phục trên 3 ngày

Chọn 1 trong 3 thẻ thử tướng trên 3 ngày

Vé kho báu

THỜI GIAN

Từ ngày 19 đến ngày 21/09/2019

Tin tức khác