MỞ BÁN RƯƠNG EMOTE VĨNH VIỄN - CHỈ TỪ 15 QUÂN HUY NHẬN NGAY BIỂU CẢM VĨNH VIỄN

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Emote vĩnh viễn

NỘI DUNG

Rương Emote có chứa một trong các vật phẩm sau:

Biểu cảm Zip vĩnh viễn

Biểu cảm Laville vĩnh viễn

Biểu Zip 1 ngày

Biểu cảm Laville 1 ngày

Mảnh tướng

Mảnh trang phục

THỜI GIAN

Từ ngày 30/06 - 03/07/2020

Tin tức khác