MỞ BÁN RƯƠNG EMOTE VĨNH VIỄN - CHẮC CHẮN NHẬN EMOTE CHỈ 59 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương emote vĩnh viễn

NỘI DUNG

Khi mở Rương emote vĩnh viễn, các bạn sẽ nhận một trong các vật phẩm sau:

Emote Violet

Emote Laville

Emote Zip

Emote Celica

Emote Raz

Emote Florentino

Emote Murad

Emote Goodgame

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có thể mua tối đa 4 rương

THỜI GIAN

Từ 23h00 11 - 23h00 15/10/2020

Tin tức khác