MỞ BÁN RƯƠNG GIẤY VẼ BÙA - CƠ HỘI SỞ HỮU NGAY 100 GIẤY VẼ BÙA TUYỆT SẮC CHỈ VỚI GIÁ TỪ 20 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Chào mừng các kiện tướng trở lại với đấu trường Liên Quân.

Hôm nay Hội Đồng sẽ đem tới cho các bạn sự kiện mở bán Rương giấy vẽ bùa.

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra sự kiện, rương giấy vẽ bùa được bán với giá 20 quân huy. Trong Rương giấy vẽ bùa có chứa số lượng ngẫu nhiên từ 1 - 100 giấy vẽ bùa tuyệt sắc.

THỜI GIAN

Từ ngày 08 - 11/07/2020

Tin tức khác