MỞ BÁN RƯƠNG GIẤY VẼ BÙA - CƠ HỘI SỞ HỮU NGAY 50 GIẤY VẼ BÙA BẬC S CHỈ VỚI GIÁ TỪ 28 QUÂN HUY

Viết bởi kiol

Chào mừng các kiện tướng trở lại với đấu trường Liên Quân.

Hôm nay Hội Đồng sẽ đem tới cho các bạn sự kiện mở bán Rương giấy vẽ bùa.

NỘI DUNG

Trong Rương giấy vẽ bùa có chứa số lượng ngẫu nhiên từ 5 - 50 giấy vẽ bùa bậc S.

THỜI GIAN

Từ ngày 10/10 - 16/10/2016

Tin tức khác