MỞ BÁN RƯƠNG GIẤY CUỘN S - NHẬN NGAY 500 GIẤY CUỘN S CHỈ TỪ 29 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Rương giấy cuộn S.

NỘI DUNG

Khi mở Rương giấy cuộn S, các Kiện Tướng sẽ nhận được một số lượng ngẫu nhiên các giấy cuộn S

Giấy cuộn S 5 ~ 50

THỜI GIAN

Từ ngày 23h00 15 - 23h00 19/09/2020

Tin tức khác