MỞ BÁN RƯƠNG HIỆU ỨNG - NHẬN HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT CHỈ VỚI 20 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán Rương hiệu ứng

NỘI DUNG

Rương hiệu ứng chứa một trong các vật phẩm sau:

Chọn 1 hiệu ứng hạ gục 60 ngày

Chọn 1 hiệu ứng biến về 60 ngày

Chọn 1 hiệu ứng gia tốc 60 ngày

Vé kho báu

Đá tiến hoá

THỜI GIAN

Từ ngày 10 - 12/09/2019

Tin tức khác