MỞ BÁN RƯƠNG HUY HIỆU TỰU TRƯỜNG - CƠ HỘI NHẬN TRANG PHỤC SS CHỈ VỚI 10 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương huy hiệu tựu trường

NỘI DUNG

Khi mở Rương huy hiệu tựu trường, bạn sẽ nhận một trong các vật phẩm sau:

Rương trang phục chọn 1: Capheny Kimono / Raz Chiến thần Muay Thái

Combo 2 trang phục: Capheny Kimono / Raz Chiến thần Muay Thái

Huy hiệu mùa hè 1 ~ 3

THỜI GIAN

Từ 23h00 16 - 23h00 22/09/2020

Tin tức khác