MỞ BÁN RƯƠNG KRIXI TIỆC BÃI BIỂN - NHẬN NGAY TRANG PHỤC CHỈ TỪ 8 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Krixi Tiệc bãi biển

NỘI DUNG

Khi mở Rương Krixi Tiệc bãi biển, các bạn sẽ nhận một trong các vật phẩm sau:

Trang phục Krixi Tiệc bãi biển

Huy chương mùa hè x2

Giấy vẽ bùa A

THỜI GIAN

Từ ngày 02 - 05/08/2020

Tin tức khác