MỞ BÁN RƯƠNG PHÁP SƯ - CƠ HỘI SỞ HỮU HÀNG LOẠT CÁC TRANG PHỤC PHÁP SƯ CỰC HOT VỚI GIÁ CHỈ TỪ 17 QUÂN HUY

Viết bởi kiol

Xin chào các kiện tướng.

Bản cập nhật mới ra mắt đã mở ra một thời đại huy hoàng của nhóm tướng pháp sư. Để hiều lòng các kiện tướng, hôm nay Hội Đồng sẽ tiến hành mở bán Rương Pháp Sư.

THỜI GIAN

Từ 15/01 - 18/01/2020

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Rương Pháp Sư được mở bán với giá 17 quân huy. Khi mở rương bạn có cơ hội nhận được:

Trang phục Điêu Thuyền Hoa Hậu/ Veera Cô Giáo Hắc Ám/ Marja Hoả Ngọc Nữ Vương vĩnh viễn

Thẻ thử trang phục 7 ngày của Điêu Thuyền Hoa Hậu/ Veera Cô Giáo Hắc Ám/ Marja Hoả Ngọc Nữ Vương

Giấy vẽ bùa A x10

Mảnh tướng x10

Mảnh trang phục x10

Vé kho báu x1

Giấy vẽ bùa S x2

Đặc biệt: Khi mở đủ 9 rương, bạn chắc chắn sẽ nhận được trang phục

Tin tức khác