MỞ BÁN RƯƠNG RỪNG XANH - NHẬN TRANG PHỤC TƯỚNG ĐI RỪNG LIÊN QUÂN CHỈ TỪ 19 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán Rương rừng xanh

NỘI DUNG

Rương rừng xanh trị giá 19 quân huy chứa một trong các vật phẩm sau:

Chọn 1 trong 2: Tướng Batman / Trang phục Batman Dơi địa ngục

Chọn 1 trong 2: Tướng Ngộ Không / Trang phục Ngộ Không Siêu việt

Chọn 1 trong 2: Tướng Zill / Trang phục Zill Dung nham

Huy hiệu Rừng xanh 1~3

Huy hiệu Rừng xanh đổi được:

Vật phẩm Huy hiệu
Tướng Batman 30
Tướng Ngộ Không 25
Tướng Zill 18
Trang phục Batman Dơi địa ngục 18
Trang phục Ngộ Không Siêu việt 40
Trang phục Zill Dung nham 18
3 Giấy vẽ bùa S 1

THỜI GIAN

Từ ngày 13 - 15/08/2019

Tin tức khác