MỞ BÁN RƯƠNG THIÊN HÀ - CƠ HỘI SỞ HỮU NHỮNG TRANG PHỤC THIÊN HÀ CỰC CHẤT CHỈ VỚI 29 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Trong vũ trụ có vô số các vật thể bí ẩn, và một trong số đó chính là chiếc Rương thiên hà. Nghe đồn rằng người nào sở hữu chúng sẽ có cơ hội đạt được trang phục Zill Cổ thần thiên hà hoặc Murad Đồ thần đao, chỉ với giá 29 quân huy

NỘI DUNG

Khi mở Rương thiên hà, các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Trang phục Zill Cổ thần thiên hà hoặc 30 Huy hiệu Thiên hà

Trang phục Murad Đồ thần đao hoặc 20 Huy hiệu Thiên hà

Huy hiệu Thiên hà (1~3)

Ruby x50

Khi sở hữu Huy hiệu Thiên hà, các Kiện Tướng có thể đổi ra các vật phẩm này:

Huy hiệu Vật phẩm
25 Murad Đồ thần đao
45 Zill Cổ thần thiên hà
2 5 Giấy cuộn bậc S
1 1 Đá tiến hoá

THỜI GIAN

Từ ngày 17 đến ngày 21/04/2019

Tin tức khác