MỞ BÁN RƯƠNG TRĂNG KHUYẾT - CƠ HỘI NHẬN TRANG PHỤC ENZO CHỈ VỚI 25 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán Rương trăng khuyết


NỘI DUNG

Rương trăng khuyết có thể mở ra một trong các vật phẩm sau:

Trang phục Enzo Chiến binh trăng khuyết vĩnh viễn

Thẻ thử trang phục Enzo Chiến binh trăng khuyết 1 ~ 3 ngày

Huy hiệu Trăng khuyết

Huy hiệu Trăng khuyết dùng để đổi

Vật phẩm Huy hiệu
Trang phục Enzo Chiến binh trăng khuyết vĩnh viễn 25
Thẻ thử trang phục Enzo Chiến binh trăng khuyết 3 ngày 1
Mảnh trang phục x20 1

THỜI GIAN

Từ ngày 13 - 15/09/2019

Tin tức khác