MỞ BÁN RƯƠNG TRANG PHỤC CHƯA SỞ HỮU - 100% NHẬN TRANG PHỤC CHỈ 59 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương trang phục chưa sở hữu

NỘI DUNG

Khi mở Rương trang phục chưa sở hữu, các bạn sẽ chắc chắn nhận một trong các trang phục sau (nếu chưa sở hữu)

Zill Diệt nguyệt tử sĩ

Keera Y tá lạ

Thorne Cận vệ hoàng gia

Laville Tay đua đường phố

Dirak Cảnh vệ bầu trời

Baldum Chú thợ ống nước

Airi Đặc công tử điệp

Nếu đã sở hữu toàn bộ: 15 Huy hiệu 4 năm

THỜI GIAN

Từ 23h00 10 - 23h00 15/10/2020

Tin tức khác