MỞ BÁN RƯƠNG TRỢ CHIẾN - MỌI THỨ BẠN CẦN CHỈ TỪ 10 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán Rương trợ chiến

NỘI DUNG

Rương trợ chiến chứa một trong các vật phẩm sau:

Đá tiến hoá

Vé kho báu

Thẻ đổi tên

Thẻ trợ chiến 3 ~ 10

Ngoài ra, các Kiện Tướng còn có thể nhận Thẻ trợ chiến bằng cách tích luỹ nạp quân huy

Quân huy Thẻ trợ chiến
50 1
100 2
300 3
500 10
1.000 20

Thẻ trợ chiến dùng để đổi

Vật phẩm Thẻ trợ chiến
Thẻ đổi tên 18
Vé kho báu 5
Đá tiến hoá 2
Mảnh tướng 2
Mảnh trang phục 2

THỜI GIAN

Từ ngày 12 - 14/09/2019

Tin tức khác