MỞ BÁN RƯƠNG TỬ SĨ - CHỈ TỪ 15 QUÂN HUY NHẬN NGAY TRANG PHỤC GIỚI HẠN MALOCH SAMURAI TỬ SĨ

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương tử sĩ

NỘI DUNG

Rương tử sĩ có chứa một trong các vật phẩm sau:

Combo Zill Diệt nguyệt tử sĩ + Maloch Samurai tử sĩ / 20 Huy chương vinh danh

Huy chương vinh danh

Giấy vẽ bùa A

THỜI GIAN

Từ ngày 09 - 11/07/2020

Tin tức khác