MỞ BÁN RƯƠNG TƯỚNG VÀ TRANG PHỤC - SỞ HỮU HOÀNG KIM CỐT CHỈ TỪ 15 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán Rương tướng và trang phục.

NỘI DUNG

Khi mở Rương tướng và trang phục, các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Chọn 1 trong 3 tướng: Arthur / Ignis / Zill

Chọn 1 trong 3 trang phục Arthur Hoàng kim cốt / Ignis Hoả thuật sư / Zill Lốc địa ngục

Mảnh tướng

Mảnh trang phục

Vé kho báu

THỜI GIAN


Từ ngày 12 - 14/09/2019

Tin tức khác