KHUYẾN MẠI 88% COMBO TƯỚNG VÀ TRANG PHỤC TẠM BIỆT THÁNG CÔ HỒN

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Khuyến mại 88% combo tướng và trang phục tạm biệt tháng cô hồn

NỘI DUNG

Combo tướng và trang phục Kahlii Quàng khăn đỏ có giá 89 quân huy thay vì 738 quân huy

Combo tướng Paine & trang phục Khúc nhạc tử vong có giá 89 quân huy thay vì 638 quân huy

Combo tướng Kriknak & trang phục Yêu trùng cổ mộ có giá 89 quân huy thay vì 558 quân huy

THỜI GIAN

Từ 23h00 12 - 23h00 16/09/2020

Tin tức khác