SHOP BÌNH CHỌN - BÌNH CHỌN CÀNG NHIỀU GIẢM GIÁ CÀNG KHỦNG TỚI 80%

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Với Shop bình chọn, các Kiện Tướng có thể nhận ưu đãi cực kì khủng lên tới 80%. Nội dung cụ thể ra sao mời đọc bài viết bên dưới nhé!

Giai đoạn bình chọn

Trong giai đoạn này, các Kiện Tướng sẽ bình chọn cho một và chỉ một trang phục duy nhất bằng cách bấm vào nút "Vote" bên dưới.

Danh sách các trang phục được bình chọn bao gồm

Grakk Thuyền trưởng râu đỏ

Taara Hoả ngọc nữ đế

Veera Goá phụ giả kim

Arthur Si tình kiếm

Jinna Dạ xoa vương

Gildur Tiệc bãi biển

Giai đoạn khuyến mại

Sau khi bình chọn kết thúc, mỗi người chơi sẽ nhận được khuyến mại cho 2 vật phẩm: VP được bình chọn nhiều nhất & Vật phẩm được bình chọn bởi bạn


+ VP được bình chọn nhiều nhất: Tỷ lệ giảm giá = tỷ lệ % người chơi đã chọn
+ VP được bình chọn bởi bạn: Tỷ lệ giảm giá = tỷ lệ % người chơi đã chọn + 20%

Ví dụ: Các Kiện Tướng bình chọn trang phục Arthur Si tình kiếm. Sau khi vòng bình chọn kết thúc, Arthur Si tình kiếm sở hữu 10% tổng số lượt bình chọn. Như vậy các Kiện Tướng sẽ nhận 10% + 20% = 30%. Nhưng do ưu đãi tối thiểu là 40%, nên ưu đãi cuối cùng sẽ là giảm giá 40% trang phục Arthur Si tình kiếm

Trường hợp khác, Arthur Si tình kiếm sở hữu tới 70% số lượt bình chọn. Các Kiện Tướng sẽ không nhận 20% + 70% = 90% ưu đãi, mà sẽ chỉ nhận tối đa 80%. Tổng cộng, Arthur Si tình kiếm sẽ được giảm giá 80%

THỜI GIAN

Giai đoạn bình chọn: Tới hết ngày 14/04/2019

Giai đoạn ưu đãi: Từ ngày 15 đến ngày 17/04/2019

LƯU Ý

Giới hạn Tỷ lệ giảm giá của mỗi vật phẩm: Tối thiểu 40% và Tối đa 80%

Trong trường hợp người chơi chưa bình chọn, hoặc bình chọn cho vật phẩm có tỷ lệ bình chọn nhiều nhất, người chơi sẽ chỉ nhận được ưu đãi cho 1 vật phẩm

Trong trường hợp bạn đã sở hữu vật phẩm được ưu đãi, bạn sẽ không thể mua hoặc nhận được giảm giá cho vật phẩm nào khác.

Vật phẩm mua sẽ được gửi vào hòm thư trong vòng 24h kể từ khi mua. Hãy đảm bảo hòm thư không bị đầy để tránh mất vật phẩm

Tin tức khác