TRIỆU VÂN QUÝ CÔNG TỬ CHÍNH THỨC GIA NHẬP SHOP ĐÁ QUÝ

Viết bởi kiol

Xin chào các kiện tướng.

Hôm nay Hội Đồng sẽ mang đến một tin vui mới: Chính thức cập nhật Shop Đá Quý.

THỜI GIAN

Từ ngày 25/03/2020

NỘI DUNG

Kể từ ngày 25/03/2020, Triệu Vân Quý Công Tử đã chính thức trở thành cái tên được lựa chọn để gia nhập đại gia đình trang phục trong Shop Đá Quý. Các bạn có thể tiến hành đổi trang phục Triệu Vân Quý Công Tử bằng 1 Đá Quý.

Tin tức khác