ĐẶT TRƯỚC SỔ SỨ MỆNH 51 - LỄ HỘI THỦY ĐÌNH

Viết bởi Big Bol

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn ưu đãi: Đặt trước Sổ Sứ Mệnh 51 - Lễ hội Thủy đình

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Từ ngày 25/02 - 28/02/2023, các Kiện Tướng có thể đặt trước Sổ Sứ Mệnh 51 để nhận hàng loạt các quà tặng hấp dẫn!

Đặt trước gói thường Sổ Sứ Mệnh 51 với 149 Quân huy nhận ngay:

Trang phục Wisp Cô bé bút chì

Avatar Ishar Rồng bé bự

Emote Helen vui vẻ

Giấy Tuyệt Sắc x1

1 cấp Sổ Sứ Mệnh

Đặt trước gói vượt cấp Sổ Sứ Mệnh 51 với 349 Quân huy nhận ngay quà sổ thường và:

Trang phục Ishar Rồng bé bự

Thẻ thử trang phục Helen Tiểu tiên tử (30 ngày)

Khung viền Sổ Sứ Mệnh 51

Rương giấy Tuyệt Sắc x1

Rương cấp Sổ Sứ Mệnh x1

Tin tức khác