SỰ KIỆN THU THẬP HUY HIỆU 100 ĐIỂM CHO GIÁO SƯ ZUKA

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Nhân dịp năm học mới, thầy Zuka quyết định tổ chức một loạt các nhiệm vụ đối với các học sinh để tìm ra ai là học sinh gương mẫu nhất. Những nhiệm vụ của thầy Zuka bao gồm:

Sự kiện: Đăng nhập mỗi ngày

Mỗi ngày các Kiện Tướng đăng nhập để kiếm 1 huy hiệu 100 điểm

Sự kiện: Đoàn kết cùng đồng đội

Mỗi ngày, các Kiện Tướng chơi cùng 3 người bạn sẽ có tỷ lệ cao rơi ra huy hiệu 100 điểm. Tối đa rơi 4 huy hiệu mỗi ngày

Như vậy các Kiện Tướng có thể thu thập tối đa 42 huy hiệu 100 điểm cả thảy.

Đổi quà cùng thầy Zuka

Khi đã tích luỹ đủ huy hiệu 100 điểm, các Kiện Tướng có thể đổi quà với thầy Zuka. Cụ thể như sau

Số huy hiệu 100 điểm Quà từ thầy Zuka
20 1 vé quay (tối đa đổi 2)
5 1 Rương mảnh tướng
5 1 Rương mảnh trang phục
2 1 thẻ thử tướng 1 ngày (tối đa đổi 5)
2 1 thẻ thử trang phục 1 ngày (tối đa đổi 5)
2 Túi Ruby (tối đa đổi 10)

THỜI GIAN

Từ ngày 12/08 tới ngày 19/08/2018

Tin tức khác