SỰ KIỆN CỬA HÀNG TIỆN LỢI - SIÊU GIẢM GIÁ TRANG PHỤC LÊN TỚI 65%

Viết bởi Phuong

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Cửa hàng tiện lợi

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Sự kiện Cửa hàng tiện lợi diễn ra từ ngày 24/11 - 28/11/2022

Các Kiện Tướng hãy vào mua ngay trang phục với giá cực ưu đãi nhé!

Danh sách các trang phục giảm giá:

Trang phục Tel'Annas Vũ khúc yêu hồ giá 549 quân huy 799 quân huy

Trang phục Capheny Kimono giá 319 quân huy 799 quân huy

Trang phục Veera Kimono giá 199 quân huy 499 quân huy

Trang phục Ryoma Đại tướng nguyệt tộc giá 199 quân huy 399 quân huy

Trang phục Aleister Quỷ soái nguyệt tộc giá 99 quân huy 279 quân huy

Tin tức khác