Sự kiện Khải huyền Thiên hậu

Viết bởi Andrea

Xin chào các kiện tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Khải huyền Thiên hậu

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Sự kiện diễn ra từ: 24/03 - 10/04

Khi tham gia vào sự kiện, người chơi cần quay trúng ô đặc biệt ở vòng quay trong (6 ô) để kích hoạt quay thưởng vòng quay ngoài (6 ô). Trong đó, ô quà vòng quay trong sẽ không lặp lại cho đến khi người chơi trúng ô đặc biệt; ô quà vòng quay ngoài sẽ không lặp lại. Phần thưởng cụ thể mỗi vòng bao gồm:

Vòng trong (Ngẫu nhiên) Vòng ngoài (Cố định)
Đá tiến hóa Nakroth x 3 Đá tiến hóa Valhein (Cơ bản) x2
Đá tiến hóa Ngộ Không (Cơ bản) x5 Đá tiến hóa Valhein (Cao cấp) x5
Đá tiến hóa Ngộ Không (Cao cấp) x 3 Vé quay thời không x 2
Giấy S x 5 Giấy S x 20
Vé kho báu x 2 Giấy Tuyệt sắc x 10
Mảnh ngọc x 100 Trang phục Ilumia Khải huyền Thiên Hậu
Ruby x 25
Vàng x 200

Chi tiết giá lượt quay theo bảng sau:

Giai đoạn 1 3-9-19-29-39-59 QH
Giai đoạn 2 19-29-39-49-59-79 QH
Giai đoạn 3 29-39-49-59-69-89 QH
Giai đoạn 4 39-49-59-69-79-99 QH
Giai đoạn 5 49-59-69-79-89-109 QH
Giai đoạn 6 59-69-79-89-99-119 QH

Người chơi sẽ chắc chắn nhận trang phục Ilumia Khải huyền Thiên hậu nếu quay đủ hết 6 giai đoạn.

Đặc biệt, người sẽ có thể may mắn ngâu nhiên nhận ưu đãi giảm giá cho 3 lượt quay tiếp theo.


LƯU Ý

Tất cả vật phẩm sẽ được gửi về hòm thư. Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm.

Báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH

Tin tức khác