Sự kiện Murad Tuyệt thế thần binh

Viết bởi Andrea

Xin chào các kiện tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Tuyệt thế thần binh

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Sự kiện diễn ra từ: 12/09 - 30/09

Khi tham gia vào sự kiện, người chơi cần quay trúng ô đặc biệt ở vòng quay trong (6 ô) để kích hoạt quay thưởng vòng quay ngoài (6 ô). Trong đó, ô quà vòng quay trong sẽ không lặp lại cho đến khi người chơi trúng ô đặc biệt; ô quà vòng quay ngoài sẽ không lặp lại. Phần thưởng cụ thể mỗi vòng bao gồm:

Vòng trong (Ngẫu nhiên) Vòng ngoài (Cố định)
Đá tiến hóa Valhein (Cơ bản) x 2 Hoạt họa, biểu cảm Murad Tuyệt thế thần binh
Đá tiến hóa Valhein (Cao cấp) x 5 Hạ Murad Tuyệt thế thần binh
Đá tiến hóa Ngộ Không (Cao cấp) x 3 Điệu nhảy Murad Tuyệt thế thần binh
Giấy S x 5 Hiệu ứng thông báo Murad
Vé kho báu x 2 Nút tấn công Murad
Mảnh ngọc x 100 Trang phục Murad Tuyệt thế thần binh
Ruby x 25
Vàng x 200

Chi tiết giá lượt quay theo bảng sau:

Giai đoạn 1 1-9-29-49-69-89 QH
Giai đoạn 2 29-49-69-89-109-129 QH
Giai đoạn 3 69-89-109-129-149-169 QH
Giai đoạn 4 109-129-149-169-189-209 QH
Giai đoạn 5 149-169-189-209-229-249 QH
Giai đoạn 6 189-209-229-249-269-289 QH

Người chơi sẽ chắc chắn nhận trang phục Murad Tuyệt thế thần binh nếu quay đủ hết 6 giai đoạn.

Đặc biệt, người sẽ có thể may mắn ngẫu nhiên nhận ưu đãi giảm giá cho 3 lượt quay tiếp theo.


LƯU Ý

Biểu cảm Murad ở trong Túi đồ cần được mở để có thể sử dụng sau khi nhận về

Khung viền có thể sử dụng như bình thường sau khi nhận trang phục về, tính năng hiển thị nhận khung viền đang được khắc phục.

Tất cả vật phẩm sẽ được gửi về hòm thư. Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm.

Báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH

Tin tức khác