SỰ KIỆN NÂNG CẤP VÔ ĐỊCH - 100% NHẬN TRANG PHỤC

Viết bởi Phuong

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Nâng Cấp Vô Địch

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Thời gian sự kiện: Từ 25/11 đến hết ngày 11/12/2022

Người chơi mở rương CHẮC CHẮN NHẬN 1 trang phục ngẫu nhiên.

Mở 1 rương: 19QH, mở 10 rương: 190QH.

Khi mở rương, người chơi có thể nhận được trang phục ở 5 cấp bậc sau:

Bậc 1: Trang phục bậc A

Bậc 2: Trang phục bậc A hữu hạn

Bậc 3: Trang phục bậc S/S+

Bậc 4: Trang phục bậc S hữu hạn / S+ hữu hạn

Bậc 5: Trang phục bậc SS / SS hữu hạn

Người chơi có thể nâng cấp 3 trang phục cùng 1 bậc lên bậc tiếp theo.

VD: 3 trang phục bậc 1 nâng cấp được 1 trang phục bậc 2.

Sau khi nâng cấp, các trang phục bậc thấp sẽ biến mất.

Người chơi có thể phân tách các trang phục không mong muốn thành kim cương và sử dụng để đổi các vật phẩm trong cửa hàng kim cương.

Người chơi còn có thể đổi các trang phục không mong muốn sang trang phục cùng bậc ngẫu nhiên với giá 9QH/ lượt.

LƯU Ý

Quân huy hiển thị trong sự kiện sẽ không tính số lượng QH giới hạn.

Người chơi chỉ được gửi TỐI ĐA 2 trang phục về hòm thư tại mỗi bậc.

Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. Vui lòng kiểm tra hòm thư trước khi nhận đồ từ Túi đồ.

Tỷ lệ nâng cấp thành công tại các bậc là 100%. Tỷ lệ trung bình mở rương ra trang phục bậc 1 là 90%, bậc 2 là 9%, bậc 3 là 0.09%, bậc 5 là 0.01%.

Báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH.

Tin tức khác