SỰ KIỆN PHÁ ÁN NHẬN SEPHERA PHI VỤ THẾ KỶ - FREE TOÀN SEVER

Viết bởi NamKun

Xin chào các Kiện Tướng,

Chào mừng phiên bản cập nhật kỷ niệm 4 năm, Hội Đồng Liên Quân mở tặng MIỄN PHÍ TOÀN SEVER trang phục mới hữu hạn SEPHERA PHI VỤ THẾ KỶ qua sự kiện Phá Án Nhận Quà

THỜI GIAN

Từ ngày 29/09 - 12-10

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Người chơi chỉ cần đăng nhập vào Liên Quân thực hiện các nhiệm vụ để nhận các mảnh manh mối , mỗi mảnh manh mối sẽ làm sáng tỏ 1 khung tranh. Sau khi phá án thành công và mở đủ 4 bức tranh sẽ nhận ngay trang phục mới hữu hạn SEPHERA PHI VỤ THẾ KỶ

Để có thể nhận mảnh manh mối, người cần hoàn thành những nhiệm vụ sau:

- Đăng nhập: 1 mảnh manh mối & 5 mảnh tướng / ngày

- Tích lũy hạ gục: 1 mảnh manh mối & 5 mảnh trang phục / ngày

- Phá trụ : 1 rương kho báu ( có cơ hội mở ra 1 mảnh manh mối )

- Chơi cùng bạn: 1 rương kho báu ( có cơ hội mở ra 1 mảnh manh mối )

Ngoài các nhiệm vụ người chơi có thể sử dụng 6 quân huy để quy đổi thành 1 mảnh manh mối. Tối đa 1 lần / ngày

Cùng tham gia Phá Án Nhận Quà ngay thôi nào

Tin tức khác