SỰ KIỆN THẦN TƯỢNG WAVE | TƯƠNG TÁC VỚI THẦN TƯỢNG NHẬN FREE TRANG PHỤC MINA

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Thần Tượng Wave (sự kiện trong chuỗi sự kiện đặc biệt mừng Liên Quân 5 tuổi)

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Thời gian: 14/10 - 7/11

Khi tham gia vào sự kiện, người chơi phải chọn một trong các Thần tượng WaVe để tương tác và nhận được số điểm yêu thích, với mỗi mốc điểm yêu thích các bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Người chơi lấy năng lượng tương tác với Thần Tượng bằng cách làm nhiệm vụ:

Nhiệm vụ Năng lượng nhận được
Đăng nhập vào game 5 năng lượng
Chơi 1 trận 3 năng lượng
Tặng quà thân mật 2 năng lượng

Ngoài ra, các Kiện Tướng có thể mua 30 năng lượng tối đa mỗi ngày, mở bán năng lượng từ ngày 18/10

Các mốc phần thưởng nhận được tương ứng với số điểm yêu thích khi tương tác với Thần tượng:

20 40 60 100
Điêu Thuyền Quà thân mật Avatar Điêu Thuyền WaVe Emote Điêu Thuyền WaVe Viền avatar Điêu Thuyền WaVe
Liliana Quà thân mật Avatar Liliana WaVe Emote Liliana WaVe Viền avatar Liliana WaVe
Yena Quà thân mật Avatar Yena WaVe Emote Yena WaVe Viền avatar Yena WaVe
Sinestrea Quà thân mật Avatar Sinestrea WaVe Emote Sinestrea WaVe Viền avatar Sinestrea WaVe

Quá trình tương tác với mỗi Thần Tượng WaVe bao gồm 11 chương, khi hoàn thành mở hết 11 chương của mỗi Thần Tượng người chơi sẽ được chọn 1 trong 4 phần quà trong đó có trang phục Mina Đào Tạo Siêu Sao!

Tin tức khác