SỰ KIỆN YENA HUYỀN CỬU THIÊN

Viết bởi Andrea

Xin chào các kiện tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Yena Huyền cửu thiên

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Sự kiện diễn ra từ: 17/11 - 07/12

Khi tham gia vào sự kiện, người chơi cần quay trúng ô đặc biệt ở vòng quay trong (6 ô) để kích hoạt quay thưởng vòng quay ngoài (6 ô). Trong đó, ô quà vòng quay trong sẽ không lặp lại cho đến khi người chơi trúng ô đặc biệt; ô quà vòng quay ngoài sẽ không lặp lại. Phần thưởng cụ thể mỗi vòng bao gồm:

Vòng trong (Ngẫu nhiên) Vòng ngoài (Cố định)
Đá tiến hóa Valhein (Cơ bản) x 2 Hoạt họa, biểu cảm Yena Huyền cửu thiên
Đá tiến hóa Valhein (Cao cấp) x 5 Hạ Yena Huyền cửu thiên
Đá tiến hóa Ngộ Không (Cao cấp) x 3 Điệu nhảy Yena Huyền cửu thiên
Giấy S x 5 Hiệu ứng thông báo Yena Huyền cửu thiên
Vé kho báu x 2 Nút tấn công Yena Huyền cửu thiên
Mảnh ngọc x 100 Trang phục Yena Huyền cửu thiên
Ruby x 25
Vàng x 200

Chi tiết giá lượt quay theo bảng sau:

Giai đoạn 1 1-9-29-49-69-89 QH
Giai đoạn 2 29-49-69-89-109-129 QH
Giai đoạn 3 69-89-109-129-149-169 QH
Giai đoạn 4 109-129-149-169-189-209 QH
Giai đoạn 5 149-169-189-209-229-249 QH
Giai đoạn 6 189-209-229-249-269-289 QH

Người chơi sẽ chắc chắn nhận trang phục Yena Huyền cửu thiên nếu quay đủ hết 6 giai đoạn.

Đặc biệt, người sẽ có thể may mắn ngẫu nhiên nhận ưu đãi giảm giá cho 3 lượt quay tiếp theo.


LƯU Ý

Biểu cảm Yena ở trong Túi đồ cần được mở để có thể sử dụng sau khi nhận về

Khung viền có thể sử dụng như bình thường sau khi nhận trang phục về, tính năng hiển thị nhận khung viền đang được khắc phục.

Tất cả vật phẩm sẽ được gửi về hòm thư. Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm.

Báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH

Tin tức khác