THÔNG BÁO TẠM HOÃN THỜI GIAN CẬP NHẬT PHIÊN BẢN PHÁP SƯ TRỖI DẬY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm phiên bản cập nhật mới, Hội đồng phát hiện ra một số vấn đề có thể sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người chơi. Vì vậy, dù không mong muốn, Hội Đồng vẫn phải quyết định dời lại ngày cập nhật phiên bản.

Việc dời ngày cập nhật phiên bản cũng sẽ khiến cho ngày kết thúc mùa hạng dời theo. Mùa hạng sẽ tiếp tục kéo dài cho tới khi phiên bản mới được cập nhật.

Thời gian cập nhật dự kiến sẽ được thông báo sau tại bài viết này và trang Fanpage Garena Liên Quân Mobile

Một lần nữa xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này!

Tin tức khác