THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỊ TRÍ NÚT QUÀ NĂNG ĐỘNG

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Quà năng động là một tính năng khuyến khích những Kiện Tướng chăm chỉ hoàn thành một số nhiệm vụ nhỏ trong ngày, với phần thưởng có thể lên tới tướng hoặc trang phục miễn phí.

Hội Đồng xin thông báo: Nút Quà năng động giờ sẽ chuyển vào trong mục Sự kiện. Các Kiện Tướng nhớ kiểm tra thường xuyên để không bỏ sót quà trong ngày

Chân thành cảm ơn và xin thứ lỗi nếu có bất tiện

Tin tức khác